Hotline: 0989083618 - 0904349195

Vietnamese-VNEnglish (UK)

New legal documents

Our on Facebook

Comment with us

Access numbers

944129
Hôm nayHôm nay104
Hôm quaHôm qua140
Tuần nàyTuần này244
Tháng nàyTháng này5158
Tất cảTất cả944129

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế TNDN phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

 


Trả lời Công ty TNHH VKX hỏi về kê khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 1. Căn cứ Thông tư 151/2014/TT-BTC :
 • Tại Điều 16 sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định về khai thuế TNDN như sau:

Điều 12. Khai thuế TNDN

 • Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
 • Tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn thì khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh.
 • Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế TNDN phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, hoặc ngày thứ 10 kể từ ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn.
 • Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:
 • Tờ khai thuế TNDN về chuyển nhượng vốn (theo Mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);
 • Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chủ yếu: Bên chuyển nhượng; bên nhận chuyển nhượng; thời gian chuyển nhượng; nội dung chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương thức, đồng tiền thanh toán.
 • Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
 • Bản chụp chứng nhận vốn góp;
 • Chứng từ gốc của các khoản chi phí.
 • Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn trong ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nhận qua đường bưu chính hoặc thông qua giao dịch điện tử.
 • Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế.
 1. Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Tập đoàn Ericsson LG Enterprise Co., Ltd. là tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH VKX cho Công ty CP giải pháp công nghệ CNC thì Công ty CP giải pháp công nghệ CNC có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay Tập đoàn Erricson LG Enterprise Co., Ltd. số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Hướng dẫn tại công văn 73529/CT-TTHT ngày 05/11/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội .Thực hiện bởi Công ty Luật Gia Hoàng

Tìm chúng tôi