Hotline: 0989083618 - 0904349195

Vietnamese-VNEnglish (UK)

New legal documents

Our on Facebook

Comment with us

Access numbers

944134
Hôm nayHôm nay109
Hôm quaHôm qua140
Tuần nàyTuần này249
Tháng nàyTháng này5163
Tất cảTất cả944134

Khoản phí dịch vụ cho thuê lại lao động mà bên thuê lại trả cho công ty chịu thuế suất thuế GTGT 10%

Khoản phí dịch vụ cho thuê lại lao động mà bên thuê lại trả cho công ty chịu thuế suất thuế GTGT 10%. Khoản tiền mà bên thuê lại lao động chuyển cho công ty để thanh toán các khoản phải trả cho người lao động hoặc công ty ủy quyền cho bên thuê lại thanh toán cho người lao động là khoản thu chi hộ, công ty không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.

 


Trả lời về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 1. Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC:
 • Tại điểm d khoản 7 Điều 5 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
 • Các trường hợp khác: cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:
 • Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.
 • Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:
 • Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.
 1. Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC:
 • Tại điểm a khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định lập hóa đơn như sau:

“Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC):

 • Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). “
 1. Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định của pháp luật, theo đó Công ty ký hợp đồng trực tiếp với người lao động rồi cho các đơn vị khác thuê lại lao động thì:
 • Khoản phí dịch vụ cho thuê lại lao động mà bên thuê lại trả cho Công ty chịu thuế suất thuế GTGT 10%. Khi nhận khoản phí dịch vụ này, Công ty lập hóa đơn theo quy định.
 • Khoản tiền mà bên thuê lại lao động chuyển cho Công ty để thanh toán các khoản phải trả cho người lao động (tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, phụ cấp và trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn cho người lao động) hoặc Công ty ủy quyền cho bên thuê lại thanh toán cho người lao động là khoản thu chi hộ, Công ty không phải kê khai tính nộp thuế GTGT, Công ty lập chứng từ thu chi theo quy định.

 

Hướng dẫn tại công văn 81485/CT-TTHT ngày 12/12/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội.


Thực hiện bởi Công ty Luật Gia Hoàng

Tìm chúng tôi