Hotline: 0989083618 - 0904349195

Vietnamese-VNEnglish (UK)

New legal documents

Our on Facebook

Comment with us

Access numbers

944120
Hôm nayHôm nay95
Hôm quaHôm qua140
Tuần nàyTuần này235
Tháng nàyTháng này5149
Tất cảTất cả944120

Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm

Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.


Trả lời về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  1. Căn Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn
  2. Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
  • Tại khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

“ Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

  • Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). “
  1. Căn cứ khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn:
  • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
  • Lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  • Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hóa đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).

  • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.
  1. Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty X có mua hàng hóa của Công ty A để bán cho Công ty B. Khi bàn giao hàng hóa, Công ty A chưa xuất hoá đơn cho Công ty X và Công ty X chưa xuất hóa đơn cho Công ty B. Sau ngày bàn giao, trong cùng tháng bàn giao Công ty A mới xuất hóa đơn cho Công ty X và Công ty X mới xuất hóa đơn cho Công ty B th́ việc lập hóa đơn như trên là không đúng thời điểm theo quy định, trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm thì bị xử phạt về hóa đơn theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên.

 

Hướng dẫn tại công văn 81737/CT-TTHT ngày 13/12/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội.Thực hiện bởi Công ty Luật Gia Hoàng

Tìm chúng tôi