Hotline: 0989083618 - 0904349195

Vietnamese-VNEnglish (UK)

New legal documents

Our on Facebook

Comment with us

Access numbers

1359379
Hôm nayHôm nay540
Hôm quaHôm qua553
Tuần nàyTuần này4193
Tháng nàyTháng này18619
Tất cảTất cả1359379

Việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Trả lời về việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử:...

- Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử:...

- Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn như sau:...

...(Xem chi tiết tại văn bản)...

 

- Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 820/TCT-DML ngày 13/03/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hóa đơn điện tử.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Về việc sử dụng hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy nhiều hơn một trang:

Để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì Chi nhánh Công ty thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể:

Công ty được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, mã số thuê của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và y là tổng số trang của hóa đơn đó).

2. Về việc xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập bị sai sót:

Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì Công ty nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.


Thực hiện bởi Công ty Luật Gia Hoàng

Tìm chúng tôi