Hotline: 0989083618 - 0904349195

Vietnamese-VNEnglish (UK)

New legal documents

Our on Facebook

Comment with us

Access numbers

897580
Hôm nayHôm nay91
Hôm quaHôm qua221
Tuần nàyTuần này1397
Tháng nàyTháng này4811
Tất cảTất cả897580
Không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ
Khoản tiền mà bên thuê lại lao động chuyển cho công ty để thanh toán các khoản phải trả cho người lao động hoặc công ty ủy quyền cho bên thuê lại thanh toán cho người lao động là khoản thu chi hộ, công ty không phải kê khai tính nộp thuế GTGT
Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động
Page 1 of 65

Tìm chúng tôi