Hotline: 0989083618 - 0904349195

Vietnamese-VNEnglish (UK)

New legal documents

Our on Facebook

Comment with us

Access numbers

1316177
Hôm nayHôm nay47
Hôm quaHôm qua862
Tuần nàyTuần này1650
Tháng nàyTháng này15006
Tất cảTất cả1316177

Từ ngày 01/7/2022, bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Từ ngày 01/7/2022, bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Thông tư 78/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/7/2022) về hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế , Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022 như sau:

- Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 78/2021/TT-BTC và của Nghị định 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.

- Hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01/7/2022. 

Riêng trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 123/2020/NĐ-CP không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử. 

Thời gian tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 01/7/2022 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động từ trước 01/7/2022; hoặc kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/7/2022.

 

Thực hiện bởi Gia Hoang Law Firm

Tìm chúng tôi