Hotline: 0989083618 - 0904349195

Vietnamese-VNEnglish (UK)

New legal documents

Our on Facebook

Comment with us

Access numbers

1220828
Hôm nayHôm nay830
Hôm quaHôm qua1072
Tuần nàyTuần này3772
Tháng nàyTháng này16167
Tất cảTất cả1220828

Một số nội dung mới hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội
Từ ngày 15/09/2020, điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp được quy định cụ thể tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP
Chốt sổ BHXH là công việc cần làm ngay sau khi nghỉ việc.
Page 1 of 67

Tìm chúng tôi